Wdrożenia

INSTYTÓW STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI i WSPÓLNICY sp. z o.o.  

Wdrożenie przez Trimtab systemu B2B online integrującego zarządzanie audytem oraz procesami księgowo-finansowymi oraz kadrowo-płacowymi Partnerów B2B Celem realizacji projektu była zasadnicza poprawa efektywności obsługi procesów pomiędzy podmiotami współpracującymi z ISP-Audyt i dotyczącymi badań sprawozdań finansowych oraz obsługi księgowo-finansowej i kadrowo-płacowej partnerów B2B. ISP - Audyt jako świadczące usługi audytu, obsługi procesów księgowo-finansowych oraz kadrowo-płacowych starają się w odpowiedzi na oczekiwania klientów zapewnić im jak najbardziej wszechstronne usługi. Wdrożenie jednego scentralizowanego systemu informatycznego umożliwiło rozwój w kierunku odpowiedzi na zapotrzebowania funkcjonalne i narzędziowe poszczególnych partnerów. Każda dodana do systemu funkcjonalność jest proponowana innym partnerom. Jedna platforma oznacza także jeden standard dla obsługi usługi audytu, obsługi procesów księgowo-finansowych oraz kadrowo-płacowych – w tym narzędzie do kalkulacji kosztorysu w formule SaaS –

D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.

Trmtab dla spółek z grupy DAS wdrożył wewnetrzny system do zamawiania materiałów typu ATL i BTL wraz z kontrolą stanów magazynowych przez pracownika poprzez dedykowany sklepik oraz system wspomagający wewnętrzną komunikację wraz z bazą wiedzy, newsy wyniki konkursów klubów agenta, managera, kreator wizytówek

Arteria document solutions  

Trimtab Arteria Management Sp. z o.o. Sp.k. w ramach usługi dla ADS wdrożyło archiwum elektroniczne. Nasze autorskie narzędzie informatyczne pozwala na przetwarzanie wszelkich form dokumentów powstających w organizacjach. Przetwarzanie dotyczy zarówno dokumentów wewnętrznych dotyczących współpracy różnych obszarów funkcjonalnych organizacji, jak również dokumentów napływających z otoczenia (np. zamówienia od klientów, faktury, listy i inne) niezależnie od formy. W zakresie zarządzania wiedzą system ten w szczególny sposób wspomaga obszar gromadzenia i organizowania zasobów wiedzy. Archiwum elektroniczne jest niezbędnym elementem nowoczesnej organizacji.

WONGA  

Trimtab Arteria Management Sp. z o.o.Sp.k. w ramach usługi dla firmy WONGA udostępniło platformę systemową wspierającą prace kancelarii obiegu dokumentów oraz archiwum. Dzięki współpracy zoptymalizowaliśmy procesy obiegu dokumentów i nastąpiła redukcja kosztów obsługi administracyjnej.

GENERALI  

Wdrożenie procesu rejestracji dokumentów szkodowych procesowanych przez Klienta, a także procesów wspierających zamawianie dokumentów z Centralnego Magazynu przez wszystkie oddziały Zamawiającego wraz z przypisaniem kosztów do odpowiednich Centrów Kosztowych z podziałem na cztery spółki w grupie.

TAX CARE  

Wdrożenie procesu rejestracji faktur Klientów procesowanych przez Zamawiającego, a także procesów wspierających zamawianie dokumentów z Centralnego Magazynu przez wszystkie oddziały Zamawiającego z całego kraju. System został zintegrowany z aplikacją centralną Zamawiającego.

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU  

Budowa portalu internetowego dla klienta instytucjonalnego jakim jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Celem było dostarczenie rozwiązania, które pozwoli w przejrzysty sposób zapoznać się z informacjami tam zamieszczanymi oraz umożliwi korzystanie z tego portalu osobom niepełnosprawnym. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu udało się spełnić pokładane w nas nadzieje.

RIGALL  

Stworzyliśmy aplikacje mobilną pozwalającą na sprawne prowadzenie sprzedaży door-to-door kart kredytowych dla Banku Handlowego w Warszawie S. A. Aplikacja usprawniła cały proces sprzedaży - od pierwszego kontaktu call center z klientem poprzez przekazanie tego kontaktu do przedstawiciela mobilnego w terenie. System umożliwiał monitorowanie każdego kontaktu z klientem, a jeżeli klient decydował się na zakup karty to pozwalał na szybkie wydrukowanie umowy - podpisanie jej -zeskanowanie i wrzucenia od systemu w celu procesowania.

TANJA W. M. J. RAEYMAKERS  

Zbudowaliśmy portal dla entuzjastów sztuki, którzy szukali sposobu by użyć nowoczesnych technologii w sferze ich zainteresowań. Dzięki nam otrzymali oni nowoczesną platformę, która umożliwia wyszukiwanie obrazów na całym świecie, nowe trendy, młodych utalentowanych artystów czy też galerie sztuki. Użyliśmy technologii Java by dostarczyć rozwiązanie, które spełniło oczekiwanie naszego klienta.

GALLUP  

Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy rozwiązanie portalowe w  technologii php dla Gallup Arteria Management Sp. z o.o. Sp.k. (dawniej Gallup Polska Sp. z o.o.), który jest jednym z największych Call Center w Polsce oraz członkiem silnej Grupy Kapitałowej Arteria S.A. Portal spełnia wszystkie wymogi stawiane przez klientów korporacyjnych.

LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ  

System do rejestracji zgłoszeń przyjmowanych przez konsultantów telefonicznych z możliwością nagrywania rozmów oraz ich łatwego wyszukiwania i odtwarzania. Dzięki naszemu rozwiązaniu firma ma ułatwiony nadzór nad zgłoszeniami klientów. System pozwala na rejestrację zleceń w kalendarzu koordynatorom rejonowym z opcją przypisania do konkretnego obiektu. Zawiera także bazę wiedzy, która pozwala na bieżący dostęp do najważniejszych informacji. Nasz system w doskonały sposób zezwala na monitorowanie ruchu telefonicznego przez Managerów.

UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA  

System do obiegu dokumentów finansowych wraz z opcją OCR. Wśród funkcjonalności systemu można znaleźć rejestrację dokumentów przychodzących i wychodzących, definiowanie płatności i eksport do systemu bankowego czy prowadzenie rejestrów dokumentów księgowych. Posiada elektroniczne archiwum dokumentów, w celu ich łatwego wyszukania. System wspomaga kontrolę obiegu dokumentów elektronicznych i fizycznych pomiędzy uczestnikami procesu.

EUROZET  

Liczba wszystkich użytkowników: 500

Liczba aktywnych użytkowników: 300

Wielkość baz danych: 50 GB

Liczba procesów: 15

System obsługuje miesięcznie: 5000 dok.

Połączenie dwóch systemów na jednej platformie:

Elektroniczny Obieg Dokumentów to elektroniczne archiwum umów, obieg wniosków zakupowych, obieg wniosków urlopowych, obieg wniosków osobowych (podanie o pracę, wniosek o wyposażenie stanowiska pracy, zwolnienia, zatrudnienia).

oraz CRM, w którym zawarte jest raportowanie aktywności na karcie Klienta, raportowanie sprzedaży, rozliczanie celów sprzedażowych, kontrola wydatkowania budżetów, upominków i gadżetów. Moduł praca z kalendarzem pozwala na planowanie spotkań, weryfikację klientów oraz dodawanie szans sprzedażowych. System zintegrowany z systemami TETA, NaVision i Zimbra.

SAVILLS Sp. Z O.O.  

System CRM wspierający procesy zarządzania nieruchomościami i organizacją firmy. Wykonany w polskiej i angielskiej wersji językowej. Wśród wdrożonych modułów można znaleźć procesy delegacji, obiegu faktur kosztowych i umów, obsługi rozliczania nieobecności pracowników oraz nadgodzin. Elektroniczne archiwum ułatwia odnalezienie dokumentu w każdej chwili, a opcja pulpitu managerskiego umożliwia wgląd do wielu informacji "na zawołanie". System został zintegrowany z programem Symfonia.

INSTYTÓW STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI i WSPÓLNICY sp. z o.o.  

Trimtab Wdrożył internetowy system klasy B2B integrującego zarządzanie obsługą postępowań podatkowych. Nastąpiła pełna integracja wszystkich procesów doradztwa podatkowego - obsługi postępowań podatkowych na jednej platformie dostępnej online dla partnerów - klientów biznesowych Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

Projekt zakładał zaprojektowanie, zbudowanie i wdrożenie u klienta systemu B2B w architekturze platformy dostępnej online z poziomu przeglądarki internetowej, która umożliwia realizację wszystkich procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług w zakresie obsługi postępowań podatkowych.

Realizacja projektu przekłada się bezpośrednio na usprawnienie dotychczasowej działalności firmy poprzez digitalizację jej know-how i zasobów, wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań IT, które obejmują swoim zasięgiem zarówno obszar wewnętrznej działalności firmy, jak i relacje z partnerami. Diametralnej zmianie uległ proces współpracy z partnerami poprzez:

- zaoferowanie szeregu funkcjonalności,

- wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów,

- wprowadzenie narzędzi współpracy elektronicznej pozwolił na znaczne usprawnienie procesu bieżącej obsługi, oraz zdecydowaną poprawę jakości tej obsługi.

D.A.S Tomasz Niedziński Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa  

Trmtab dla spółek z grupy DAS wdrożył wewnetrzny system do zamawiania materiałów typu ATL i BTL wraz z kontrolą stanów magazynowych przez pracownika poprzez dedykowany sklepik oraz system wspomagający wewnętrzną komunikację wraz z bazą wiedzy, newsy wyniki konkursów klubów agenta, managera, kreator wizytówek

POLO MARKET  

Trimtab na potrzeby sieci Polomarket wdrożył system giełde doskonale nadający się jako dodatkowa forma sprzedaży, promocji i wymiany towarów miedzy sklepami wewnątrz sieci. Pozwala pozbyć się nadwyżek towarowych, towarów słabo rotujących bądź niepełnowartościowych. Dzięki zaimplementowanym specyficznym mechanizmom sprzedaży – negocjacji oraz licytacji holenderskich - pozwala szybko, ale w sposób zorganizowany, sprzedać zalegający towar. przedsiębiorstw, pozyskać nowych klientów oraz utrzymać już istniejących.

BALTHAZAR Private Tailors  

TT wdrożył dla Balthazar system do zarządzania firmą typu B2B Innowacyjne rozwiązanie controllingowe obejmuje całość procesów produkcji i dystrybucji, namiarowania zamówień, HR, akceptacji kosztów oraz szereg szczegółowych raportów zarządczych.

ORANGE  

Trimtab wprowadził dla Telekomunikacji Polskiej - Orange system stworzony do zarządzanie sprzedażą i obiegiem dokumentów dla kanału sprzedazy detalicznej typu door to door który łączy szkolenia wraz z ze sprzedażą raportowaniem czy zarządzaniem matariałami reklamowymi. Podsumowując zakres funkcjonalny systemu CRM wraz z obieg dokumentów. Łączący w sobie operacyjne zarządzanie sprzedażą: produktami i cennikami, zarządzanie celami i ich realizacją, zarządzanie akcjami sprzedażowymi i utrzymaniowymi, platformą raportowa OLAP, graficzna wizualizacje danych, serwisy raportowe SMS, Mail, raportowanie czasu pracy, Zgłaszanie nieobecności, praca z kalendarzem, kontrola obiegu dokumentów, logistyka materiałów reklamowych, zarządzanie zasobami organizacji, strukturą organizacyjną i uprawnieniami, regionami/obszarami, partnerami i ich strukturą. Zarządzanie zasobami TPSA, PTK i organizacji zewnętrznych

oraz

System wsparcia sprzedaży i procesów posprzedażowych rynku hurtowego pracującego w łańcuchu komunikacji międzyoperatorskiej łączacy w sobie obieg dokumentów zarządzanie strukturą organizacyjną i uprawnieniami, pracownikami organizacji,regionami/obszarami, partnerami i ich strukturą, produktami (bazą usług) oraz zarządzaniem komunikacją W całym wdrożeniu dla Orange miało miejsce dużo integracji z wewnętrznymi systemami w strukturze Grupy. Systemy zostały przetestowane pod kątem bardzo dużej ilości zdarzeń co świadczy o stabilości całej platformy

POCZTOWA AGENCJA USŁUG FINANSOWYCH  

Trimtab wprowadził dla Telekomunikacji Polskiej - Orange system stworzony do zarządzanie sprzedażą i obiegiem dokumentów dla kanału sprzedazy detalicznej typu door to door który łączy szkolenia wraz z ze sprzedażą raportowaniem czy zarządzaniem matariałami reklamowymi. Podsumowując zakres funkcjonalny systemu CRM wraz z obieg dokumentów. Łączący w sobie operacyjne zarządzanie sprzedażą: produktami i cennikami, zarządzanie celami i ich realizacją, zarządzanie akcjami sprzedażowymi i utrzymaniowymi, platformą raportowa OLAP, graficzna wizualizacje danych, serwisy raportowe SMS, Mail, raportowanie czasu pracy, Zgłaszanie nieobecności, praca z kalendarzem, kontrola obiegu dokumentów, logistyka materiałów reklamowych, zarządzanie zasobami organizacji, strukturą organizacyjną i uprawnieniami, regionami/obszarami, partnerami i ich strukturą. Zarządzanie zasobami TPSA, PTK i organizacji zewnętrznych

oraz

System wsparcia sprzedaży i procesów posprzedażowych rynku hurtowego pracującego w łańcuchu komunikacji międzyoperatorskiej łączacy w sobie obieg dokumentów zarządzanie strukturą organizacyjną i uprawnieniami, pracownikami organizacji,regionami/obszarami, partnerami i ich strukturą, produktami (bazą usług) oraz zarządzaniem komunikacją W całym wdrożeniu dla Orange miało miejsce dużo integracji z wewnętrznymi systemami w strukturze Grupy. Systemy zostały przetestowane pod kątem bardzo dużej ilości zdarzeń co świadczy o stabilości całej platformy

TAURON  

System stworzony do pracy dla konsultantów obsługujących rozmowy przychodzące w biurze obsługi interesanta obsługa zgłoszeń NPEE, obsługa procesu zmiany sprzedawcy, przesyłanie zgłoszeń na odpowiednią dyspozycję,Udzielanie informacji o aktualnej sytuacji na sieci i planowanym terminie przywrócenia zasilania, udzielanie Klientom informacji na temat planowych wyłączeń zasilania, udzielanie informacji dotyczących warunków przyłączenia, pełna automatyzacja procesów wraz z obiegiem dokumentów umowy, Reklamacje, obsługa windykacji Informacje techniczne Informacje ogólne oraz przyjmowanie odczytów liczników

KRAJOWE CENTRUM PRACY  

Aplikacja służąca do zarządzania biurami aktywizacji bezrobotnych. Służy do zarządzania grafikami pracowników, sal i klientów (bezrobotnych), dopasowywania wprowadzonych ofert pracy do bezrobotnych oraz śledzenia ich ewentualnego zatrudnienia. Posiada:

-Rozbudowaną kartę klienta, pozwalającą przeprowadzić jego pełne profilowanie (zaszyte mechanizmy wyliczania punktów na podstawie barier oddalających bezrobotnych od rynku pracy)

-Skomplikowany mechanizm automatycznego generowania aktywności (spotkań) na podstawie wolnych sal oraz czasu pracowników.

- Weryfikację spełnienia warunków uczestnictwa w projekcie

- Moduł generowania wydruków formalnych

-System dopasowywania ofert pracy do bezrobotnych

-Mocno rozbudowany moduł raportowy, pozwalający nadzorować pracę biura oraz generować zestawiania wymagane przez Powiatowe Urzędy Pracy

Na aplikacji pracuje 80 osób.

Orlen  

System www stworzony do obsługi procesów biznesowych w obszarze m. in. zarządzania kontami użytkowników portalu vitay.pl, obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, autoryzacji transakcji.

integracja systemu CC z systemem SASIR Orlen. System Administracji Skargami i Reklamacjami zintegrowany jest na poziomie bazy danych, posiadamy dostęp do bazy danych przez linked servers. Zgłoszenia przyjmowane są jednocześnie na systemach CC jak i na systemach Orlen, integracja danych na poziomie bazy danych.

Vitay - integracja systemu CC z portalem Vitay.pl. Integracja zrealizowana za pomocą dwóch WebService’ów, jednego po stronie portalu, drugiego po stronie CC. Komunikacja odbywa się w trybie synchronicznym.

Flota – integracja systemu CC z systemami Orlen przez dedykowane konta bazodanowe w bazach Orlenu. Doradcy mają możliwość warunkowych autoryzacji transakcji, stacji, blokowania zatrzymanych kart.

PZU  

Aplikacja organizująca proces umawiania spotkań w jednostkach terenowych Klienta. Głównym zadaniem aplikacji jest uporządkowanie umówionych spotkań, tak aby były one rozłożone na wszystkie godziny otwarcia jednostki terenowej PZU. Możliwość edycji konfiguracji kolejek, dostęp do statystyk online

Skandia – Integracja CRM klienta z centralą telefoniczną Asterisk. Dzięki integracji doradcy obsługujący projekt Skandia mają możliwość wykonywania / odbierania połączeń z poziomu aplikacji CRM klienta

GLS  

Integracja z systemami klienta na poziomie IVR. Dla klienta GLS stworzony został rozbudowany system IVR udostępniający możliwość weryfikacji danych dotyczących wysyłanej / odbieranej przesyłki.

UEFA  

Stworzenie spersonalizowanej aplikacji CRM na potrzeby klienta, zintegrowanej z systemami CC.

TESCO  

System www (ASP.NET) stworzony celem organizacji procesu reklamacyjnego na infolinii Tesco. Z systemu korzystają agenci CC oraz pracownicy Tesco. System udostępnia również moduł raportowy oferujący raporty dotyczące obsługi klientów telefonicznych w CC.

Lotos  

Integracja z CRM niezbędna do kompleksowej obsługi programu lojalnościowego Navigator

Orange  

udostępnienie Klientowi Zestawu aplikacji biznesowych/wsparcia operacji/HR, wykorzystywanych w procesie realizacji projektów call/contact center.

iPerfumy  

Integracja systemu CRM oraz systemów telefonicznych,

Payback / Loyalty Partner  

Integracja IVR z Web Service Klienta. Integracja programu PAYBACK, obsługa przychodzących połączeń telefonicznych, Obsługa skrzynek pocztowych, Obsługa faxów.

Za pomocą WebServiców klienta umożliwienie użytkownikom sprawdzanie stanu swojego indywidualnego konta., możliwość sprawdzania punktów online, odsłuch nagrań online.

Wykorzystanie systemu klienta do rejestracji interakcji z klientami oraz systemów Contact Center do raportowania parametrów infolinii.

GLS  

sprawdzanie statusu paczki wraz z historią w aplikacji klienta, automatyczne badanie satysfakcji klienta.

KonicaMinolta  

infolinia, integracja z CTI, która umożliwia prezentację danych klienta, obsługa maili na stronie www.

Provalliance JLD i LL  

infolinia, integracja z CTI klienta

Mbank  

integracja z IBM WebSphere MQ, unikatowe rozwiązanie w skryptach rozmowy – skoki specjalne, wysyłki maili

ING  

unikatowe rozwiązanie w skryptach rozmowy – skoki specjalne, wysyłki maili

CineWorld  

integracja z CRM Klienta., konfiguracja IVR. Przesyłanie informacji o połączeniach poprzez WebService

NC+  

unikatowa strategia wykonywania połączeń. Blokowanie rekordów poprzez zmniejszenie prób dotarcia po wcześniejszym przypisaniu maksymalnej ilości prób dotarcia do konkretnego statusu. Ustawienie daty następnego kontaktu względem statusu oraz próby dotarcia.

MAKRO  

wysyłki mailowe, integracja z wyszukiwarką Klienta

ORGANIC SPLENDOR sp. z o.o. sp.k.  

Klient korzysta z narzędzia dedykowanego dla przedsiębiorców, Opierajace się na systemie CRM (Customer Relationship Management), którego zadaniem jest wspieranie czynności marketingowych, procesu sprzedaży oraz sprostanie potrzebom konsumenta. CRM online to system zarządzania firmą, mający na celu wspomagać i usprawniać jej prowadzenie poprzez przygotowane w tym celu programy. Oprogramowanie CRM, jako cały system zarządzania przedsiębiorstwem, składa się z kilku modułów, tzw. programów CRM, przygotowanych do sukcesywnego zarządzania firmą. System ten skutecznie pomaga zwiększyć przychod

CENTRUM KARDIOLOGI JÓZEFÓW  

Liczba wszystkich użytkowników: 30

Liczba aktywnych użytkowników: 15

Wielkość baz danych: 500 MB

Liczba procesów: 1

System obsługuje miesięcznie: 500 dokumentów

Zakres:

-Obsługa kancelaryjnej korespondencji przychodzącej i wychodzącej

-Elektroniczne archiwum umów z personelem i kontrahentami

-Procesy zamówień: farmaceutyczne, wewnętrzne

-Wsparcie ofertowania i podpisywania umów

Medgo  

Wdrożenie dla klienta świadczącegousługitelemedyczne z zakresu kardiologi. Wdrożone rozwiązanie wspierało proces eMonitoringu Kardiologicznego oraz eRehabilitacji Kardiologicznej. Wdrożony system pozwolil w pełni obsługiwać procesy tylko w jednym środowisku od początku do końca.

W ramach zamodelowanych procesów w systemie odbywało się pełne prowadzenie pacjenta - od rejestracji przez kwalifikację do procedur medycznych po monitoring / rehabilitację kardiologiczną. System pozwalał zautomatyzować wszystkie czynności wykonywane w ramach przeprowadzanych procesów. Dzięki integracji z aparatami EKG i stacją odbiorczą badań wszystkie czynności wykonywane był w jednym sysytemie. Programowanie aparatów EKG było przeprowadzane bezpośrednio z apliakcji po przeprowadzeniu analizy wprowadzonych danych i wyników badań

pacjenta. Wykonane badania EKG były przekazywane do systemu, gdzie po odebraniu badania było ono natychmiast przekazywane do opisu technika, który był informowany powiadomieniem o otrzymaniu nowego zadania.

Wdrożony system przechowywał wszystkie dane pacjentów, wykoanne badania oraz ich opisy.Dzięki formule SAaS system z powodzeniem był wdrażany wpalcówkach medycznych. które za jego pośrednictwem wykonywał badania EKG i odbierały wyniki wraz z opsiem bezpośrednio w systemie.

Przeprowadzone integracje:

- Z aparatami EKG - przypisywanie i programowanie aparatów

- Stacją pośredniczącą - integracja z stacją pośredniczącą odbioru badań EKG. Odnierane badania były automatycznie przekazywane do systemu i na podstawie zakodowanych danych przypisywane do odpowiedniego pacjenta

- Aplikacja wizualizacji EKG - Cardio SPC - Umożliwiaławizualizowanie, wymiarowanie i opisywanie odebranych badań EKG.

KOMUNIKACJA Z PACJENTEM  

Nowoczesny Portal Szkoleniowo - dydatktyczny dla lekarzy i farmaceutów. Projekt polegał na stworzeniu i sprzedaży nowatorskiej koncepcji szkoleń w formule blended - learning z zakresu komunikacji z pacjentem dla lekarzy i farmaceutów. Portal jest również swoistą bazą profesjonalnej wiedzy nt. opieki medycznej i porad z tego zakresu dla przedsiębiorców z sektora prywatnej opieki zdrowotnej. Korzysci jakie płyną z korzystania to możliwość zdobycia punktów edukacyjnych (we współpracy z Izbą Lekarską), atrakcyjna formuła interaktywnych prezentacji, baza wiedzy prawnej z zakresu medycyny, artykuły o nowościach medycznych

DOMMEDICA  

Liczba wszystkich użytkowników: 30

Liczba aktywnych użytkowników: 30

Wielkość baz danych: 500 MB

Liczba procesów: 7

System obsługuje miesięcznie: 500 dokumentów

Zakres:

- Obsługa kancelaryjnej korespondencji przychodzącej i wychodzącej

- Elektroniczne archiwum umów z personelem i podwykonawcamin

-Zarządzanie i obsługa fizycznego archiwum dokumentów

-Baza wiedzy i szkolenia

-Proces zlecania zadań dla użytkowników

-Obieg wniosków urlopowych

NOVASCON  

Liczba użytkowników: 100

Równoległych: 20

Liczba procesów: 4

Branża Klienta: medyczna

Obszar: Budżetowanie, Wystawianie zapotrzebowań, Obieg Faktur

System umożliwia powoływanie zapotrzebowań na rzeczy materialne i usługi w ramach budżetu każdego pracownika lub jego działu. Mechanizmy walidacyjne kontrolują maksymalną kwotę na jaką może zostać wystawione zapotrzebowanie.

Właściciele budżetów mają możliwość rozdzielania kwot na swoich pracowników lub dział. W zależności od kwoty i uprawnień pracownika wnioski przechodzą kilkustopniowy obieg akceptacyjny.

W następstwie zapotrzebowania inicjowany jest obieg faktury będącej przedmiotem deklarowanego zakupu. Podstawowe informacje z faktury przenoszone są do systemu, a skan oryginału załączany jako plik. Obieg przechodząc jednostopniową akceptację procedowany jest do księgowości.

MZURI

Liczba wszystkich użytkowników: ok. 100

Wielkość bazy danych: ok 500 GB

Liczba procesów: ok 25 * - zweryfikować ile obecnie

System obsługuje miesięcznie ok 10 000 dokumentów * - zweryfikować

Zarządzanie 1500 mieszkań (umowy najmu, rozliczenia, przeglądy, etc.) Wdrożenie obejmowało stworzenie systemu CRM zintegrowanego z portalem dla klientów oraz Contact Center - jako punkt kontaktu dla najemców oraz właścicieli mieszkań. Celem wdrażanego systemu było zautomatyzowanie w jaknajwiększym stopniu procesów oraz wyelinowanie do minimum konieczności obiegu i przetwarzania dokumentacji papierowej. Zadaniem systemu było wsparcie wszystkich procesów zachodzących w obrębie organizacji, m.in. procesy:

- Zarządzania najmem

- Zarządzania sprzedażą

- Zarządzania remontami

- Zarządzania inwestycjami

- Zarządzania rozliczeniami i płatnościami

- Zarządzania windykacją

- Zarządzania komunikacją bieżącą

- Zarządzania zgłoszeniami w BOK

Wdrożene rozwiązanie pozwoliło w pełni zautomatyzować procesy obsługi klientów (właścicieli mieszkań, najemców) , rozliczeń (z klientami, najemcami, administracją, dostawcą mediów i usług), obsługi zgłoszeń w BOK (rejestracja, realizacja).

Zamodelowane mechanizmy pozwalały wpełni zautomatyzować procesy rozliczeń - system na podstawie wprowadzonych harmonogramów płatności generował polecenia zapłaty, które były importowane do systemu bankowego. Na podstawie wyciągów bankowych importowanych do systemu następowało automatyczne identyfikowanie płatności i przypisywanie do poszczególnych klientów/lokali. W wyniku przetwarzania wyciągów bankowych system generował podzienkowania za wpłatę lub automatycznie uruchamiał proces windykacji.


Wyelminowanie dokumentacji papierowej

W wyniku wdrożenia systemu w organizacji dokumentacja papierowa została ograniczona do minimum. Wszelkie umowy (zarządzania, najmu, inwestycji, remontów), Protokoły (inwentaryzacji, przejęcia, oględzin) były generowane oraz podpisywane w formie elektroniczej bezpośrednio w systemie. Podpisywanie dokumentów odbywało się dzieki wykrozystaniu końcówek w postaci tabletów, a złożone podpisy były nanoszone na dokumenty w formie pdf. Wszelkie dokumenty nie były drukowane a wysłanie w formie elektronicznej na adresy email automatycznie przez system.

Automatyczna kontrola

System monitorował terminowość realizacji zadań pracowników. Dlakażdego uruchomionego procesu monitorowany był czas realizacji oraz uruchamiane były przypomnienia w przypadku przekroczenia terminów.

Integracja z Portalem

Dzięki integracji z portalem klientom mogłybyć prezentowane rzeczywiste dane bez konieczności logowanie się do CRM czy eksportowania tcyh danych z systemu. Zamodelowane mechanizmy na podstawie określonych warunków automatycznie tworzyły ogłosznenia wolnych mieszkań na portalu.

W ramach wdrożenia przeprowadzony został szereg intergacji m.in. z portalem klienckim zasilanym danymi z CRM, Kontrolką telefoniczną (identyfikacja dzwoniących na podstawie danych przechowywanych w  CRM), urządzeniami m.in. tablety do elektronicznego podpisu, Systemami bankowymi (integracja pliwkowa) Dzięki integracji z centralką telefoniczną system pozwala na natychmiastową identyfiakcję dzwoniącego oraz uruchomić dedykowany proces na podstawie wybranych opcji w IVR.


Migracja Danych

Firma TT w ramach wdrożenia przeprowadziła migrację danych posiadanych w organizacji. Posiadane zasoby bazodanowe zostały zaimportowane do odpowiednio sparametryzowanych zadsobów bazodanowych. Migracja obejmowała dane cyfrowe jak i załączniki w postaci zdjęć, umów, protokołów, etc.

SELLPOINT

Niesamowicie ważne wdrożenie dla Grupy Kapitałowej Arteria S.A. koncentrującej swoją działalność na rynku usług i rozwiązań podnoszących efektywność sprzedaży, obsługi klienta oraz procesów operacyjnych. Wychodząc na przeciw celom, jakie postawił nam nasz klient, zbudowaliśmy portal, który nie tylko spełnił oczekiwania ale również znacznie je przerósł.

BUSINESS CARE

Business Care to oferta dla przedsiębiorców, stworzona przy wykorzystaniu potencjału Grupy Kapitałowej Arteria S.A. Głównym założeniem jest optymalizacja biznesu Klienta.

System Business Care pozwala między innymi na wystawianie faktur, rejestrację wszystkich kosztów i przychodów firmy, alokację kosztów i przychodów do projektów biznesowych, alerty o terminach zapłaty zobowiązań i wpływów należności. Business Care to także raporty z kondycji finansowej - przychody, koszty, marże, cashflow, prognozy VAT i CIT. System w prosty sposób pozwala na eksport przelewów do banku oraz zdalne dostarczanie dokumentów do księgowości i import do systemów finansowo-księgowych.

INSTYTÓW STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI i WSPÓLNICY sp. z o.o.  

Trimtab Wdrożył internetowy system klasy B2B integrującego zarządzanie obsługą postępowań podatkowych. Nastąpiła pełna integracja wszystkich procesów doradztwa podatkowego - obsługi postępowań podatkowych na jednej platformie dostępnej online dla partnerów - klientów biznesowych Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

Projekt zakładał zaprojektowanie, zbudowanie i wdrożenie u klienta systemu B2B w architekturze platformy dostępnej online z poziomu przeglądarki internetowej, która umożliwia realizację wszystkich procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług w zakresie obsługi postępowań podatkowych.

Realizacja projektu przekłada się bezpośrednio na usprawnienie dotychczasowej działalności firmy poprzez digitalizację jej know-how i zasobów, wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań IT, które obejmują swoim zasięgiem zarówno obszar wewnętrznej działalności firmy, jak i relacje z partnerami. Diametralnej zmianie uległ proces współpracy z partnerami poprzez:

- zaoferowanie szeregu funkcjonalności,

- wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów,

- wprowadzenie narzędzi współpracy elektronicznej pozwolił na znaczne usprawnienie procesu bieżącej obsługi, oraz zdecydowaną poprawę jakości tej obsługi.

ARTERIA S.A.

Niesamowicie ważne wdrożenie dla Grupy Kapitałowej Arteria S.A. koncentrującej swoją działalność na rynku usług i rozwiązań podnoszących efektywność sprzedaży, obsługi klienta oraz procesów operacyjnych. Wychodząc na przeciw celom, jakie postawił nam nasz klient, zbudowaliśmy portal, który nie tylko spełnił oczekiwania ale również znacznie je przerósł.

MSHP  

System do zarządzania sprzedażą, pełna automatyzacja w strukturach sprzedazowych, obsługa sprzedażowa oraz posprzedażowa w całej strukturze klienta, automatyzacja procesów obiegu umów z klientami, automatyzacja procesów rozliczeniowych, integracje z urządzeniami wewnętrznymi typu drukarki fiskalne, Dedykowane Raporty analityczne takie jak : sprzedaż,KPI,rozliczenia prowizyjne,ranking POS

D.A.S. Prawo i Finanse sp. z o.o.  

Trmtab dla spółek z grupy DAS wdrożył wewnetrzny system do zamawiania materiałów typu ATL i BTL wraz z kontrolą stanów magazynowych przez pracownika poprzez dedykowany sklepik oraz system wspomagający wewnętrzną komunikację wraz z bazą wiedzy, newsy wyniki konkursów klubów agenta, managera, kreator wizytówek
TOP
Serwis internetowy www.trimtab.com.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Polityka Prywatności. nie pokazuj więcej tego powiadomienia